Partou Zia
Tresco Texts I, 2006
oil on panel
19.5 x 26.5 cm