Partou Zia
Outdoor Reading, 2004
oil on panel
27 x 19 cm